Chào cờ vì Việt Nam thân yêu

Đối tác

Liên kết hữu ích

Khách truy cập

420566 lượt truy cập

Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO: V/v điều chỉnh nội dung thu học phí tháng 02/2021

Ngày đăng: 19/03/2021

Căn cứ công văn số 589/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.

Vào ngày 01/02/2021 trường đã phát hành thông báo thu tiền tháng 2/2021 trước khi có thông báo nghỉ dịch covid;

Do đó trường điều chỉnh nội dung thu học phí tháng 2/2021(thu 3 tuần) chuyển thành nội dung thu học phí tháng 3/2021 (thu 4 tuần) và nhà trường sẽ thu bổ sung thu thêm 1 tuần của tháng 3 gồm các khoản thu như sau :

1-    Học phí tháng 2:  60.000đ (cho tất cả các lớp) ( Do nhà trường có thực hiện dạy học qua internet và thu theo văn bản 589/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  Sở Giáo dục và Đào tạo;

2-    Anh văn nước ngoài 45.000đồng ( tất cả các lớp, trừ những lớp Pháp văn)

3-    Anh văn tăng cường 25.000đồng ( chỉ thu các lớp tăng cường tiếng Anh)

4-    Tiếng Pháp tăng cường 25.000đồng ( chỉ thu các lớp tăng cường tiếng Pháp)

5-    Tiền ăn bán trú tháng 3 có 23 ngày ăn ( tháng 2 đã thu 13 ngày và ăn bán trú  1 ngày còn lại 12 ngày chuyển sang tháng 3), như vậy  thu tháng 3 là 11 ngày tiền ăn:  385.000đồng ( chỉ thu các lớp có ăn bán trú).

           Chân thành cám ơn phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường !

                                                        Ngày  17 tháng 3 năm 2021

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                   

                                                                                             

                                                                      PHAN HUY