Chào cờ vì Việt Nam thân yêu

Đối tác

Liên kết hữu ích

Khách truy cập

306597 lượt truy cập

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày đăng: 01/10/2015

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 3         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS COLETTE                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    … /KHATGT - COL

 
 
Quận 3, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo
An toàn giao thông năm học 2015 - 2016
Căn cứ văn bản số 202/UBATGTQG ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất chủ đề năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 704/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 - 2016;
Thực hiện văn bản số 430a/KH-GDĐT ngày 22/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về triển khai công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015 – 2016
Nay trường THCS Colette xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật, ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị trong năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
           - Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh; tạo bước chuyển biến ngày càng tốt hơn về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn Ngành như: giải quyết tích cực tình trạng ùn tắc, kẹt xe trước cổng trường trong suốt năm học 2015 – 2016; đồng thời tuyên truyền vận động học sinh tại trường đi xe đạp, đi bộ hoặc đi phương tiện công cộng nhằm chống ùn tắc giao thông.
           - Giáo dục thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông, nhất là đối tượng học sinh; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, từng bước hình thành thói quen “Văn hóa giao thông”
- Xử lý kiên quyết triệt để tình trạng vi phạm luật giao thông trong học sinh.
- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
      2. Yêu cầu
            - Đẩy mạnh xây dựng "Văn hóa giao thông" trong cán bộ, giáo viên, học sinh, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông với cộng đồng và xã hội.
- 100% học sinh phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện mặc áo phao khi đi đò;
- Tuyên truyền và tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
- Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.
- Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hoạt động thiết thực, có hiệu quả.
- Tổ chức đoàn thể nhà trường phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, vui chơi bổ ích.
II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           Chủ đề trọng tâm về an toàn giao thông của năm học 2015 - 2016 Văn hóa giao thông - nét đẹp học đường”
1. Tổ chức phát động thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông năm học 2015 - 2016
Thực hiện phát động giáo dục trật tự an toàn giao thông năm học 2015-2016 tại  trường lồng ghép trong lễ Khai giảng năm học 2015-2016. Giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền viên pháp luật phối hợp Tổng phụ trách Đội tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần thực hiện Kế hoạch giáo dục trật tự an toàn giao thông trong năm học2015-2016; trong đó lưu ý các vấn đề sau:
- Tăng cường tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
- Triển khai đến phụ huynh học sinh trong buổi họp đầu năm để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nhắc nhở hàng tuần.
- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhà giáo thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.
- Tiếp tục quán triệt trong toàn Chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2011 – 2015. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm, thực hiện vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên trong việc chấp hành và vận động gia đình, người thân tự giác chấp hành pháp luật giao thông.
- Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh làm nòng cốt trong việc xây dựng, tham gia các phong trào “Văn hóa giao thông”.
- Nhà trường thường xuyên tuyên truyền trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần về việc đội mũ bảo hiểm của học sinh .
      2. Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền
 - Tiếp tục tăng cường vận động học sinh đi xe đạp đến trường nhằm rèn luyện thân thể học sinh khỏe - đẹp, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong học sinh
  - Tăng cường tuyên truyền nhằm góp phần làm thay đổi hành vi của các bậc phụ huynh về nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông đối với học sinh khi không được đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, xe đạp điện.
- Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, khi tham gia giao thông biết tôn trọng và nhường nhịn, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác.
- Tuyên truyền theo từng chủ đề “Quy tắc giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm”; “Rượu bia với an toàn giao thông”, “Hãy luôn sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy”, “Văn hóa giao thông sông nước”…vv.
- Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền trước và sau cổng trường với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh.
 - Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học.
3. Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường
- Xây dựng quy chế phối hợp và ký kết liên tịch về an ninh trật tự trường học với công an địa phương; trong đó có nội dung giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường.
- Thực hiện bố trí cổng ra về cho học sinh các khối để tránh ùn tắc giao thông, hướng dẫn CMHS đậu xe giãn ra hai bên cổng trường, không đậu xe hoặc dừng xe ngay trước cổng trường.
4. Hoạt động giảng dạy trong nhà trường
Lồng ghép giáo dục ý thức xây dựng văn hóa giao thông qua các tiết học môn giáo dục công dân. 
III. THÀNH LẬP BAN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI ĐƠN VỊ
     1. Ông Lê Kim Giang                              - BT chi bộ, Hiệu trưởng     - Trưởng Ban
     2. Ông Hà Minh Tú                                 - P.hiệu trưởng                      - Phó Ban
     3. Bà Nguyễn Minh Dư                           - P.hiệu trưởng                      - Phó Ban
     4. Ông Nguyễn Quang Hiếu                   - BT chi đoàn                                    - Ủy viên
     5. Bà Trần Lê Phương Khanh                - TPT Đội                               - Ủy viên
     6. Bà Nguyễn Thị Thúy Uyên                - Nhóm trưởng môn GDCD- Ủy viên
 IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ :
     - Ông Lê Kim Giang: chỉ đạo chung các hoạt động, phối hợp với công an địa phương giữ trật tự trước và xung quanh cổng trường.
     - Ông Hà Minh Tú: phân công nhân viên giữ trật tự trước và xung quanh cổng trường
- Bà Nguyễn Minh Dư: chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các văn bản đến các bộ phận. Có kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt giáo dục về ATGT.
     - Ông Nguyễn Quang Hiếu: Chịu trách nhiệm thực hiện góc tuyên truyền, phân công đoàn viên thực hiện góc tuyên truyền ATGT mỗi Học kỳ một chủ đề.
     - Bà Trần Lê Phương Khanh: Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong học sinh, tuyên truyền dưới sân cờ. Phối hợp với GVCN ổn định nề nếp xếp hàng ra, vào lớp đảm bảo trật tự trong sân trường ra đến cổng. Phối hợp chi đoàn vận động học sinh, giáo viên cùng thực hiện.
     - Bà Nguyễn Thị Thúy Uyên: Chịu trách nhiệm cung cấp tư liệu, sách, ĐDDH phục vụ cho công tác ATGT. Kết hợp với TPT thực hiện các hoạt động về ATGT dưới sân trường. Phối hợp với chi đoàn thực hiện góc tuyên truyền dưới sân trường.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
     - Ngày 05/9/2015: Tổ chức phát động năm ATGT lồng ghép trong lễ khai giảng năm học 2015-2016
- Xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền đến toàn thể CB-GV-NV, học sinh và PHHS trong nhà trường.
     - Từ 9/2015 đến 05/2016: Thông qua kế hoạch và triển khai, thực hiện bản tin ATGT. Vận động HS tham gia bài viết về ATGT và thực hiện “Góc tuyên truyền”. Bí thư CĐ tổ chức thực hiện góc tuyên truyền.
     - Tháng 10/2015: GVCN tuyên truyền giáo dục học sinh về ATGT trong tiết SHCN, BGH tổ chức theo dõi, kiểm tra và tổng kết công tác giáo dục ATGT.
     - Tháng 3/2015: mời báo cáo viên Phòng cảnh sát GT đường bộ tuyên truyền giáo dục trong học sinh về ATGT, tiết SH dưới cờ.
- Tham gia các nội dung của Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2015 của ngành.
     - Báo cáo tổng kết thực hiện về PGD&ĐT theo lịch.
     Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông năm học 2015-2016 của trường THCS Colette. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị tất cả các bộ phận tham gia nghiêm túc và thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra ./.
 
Nơi nhận:                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Quận 3                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- PHT, BTCĐ, TPT;                                                                                                
- Lưu: VT. Doc truyen tranh online