Chào cờ vì Việt Nam thân yêu

Đối tác

Liên kết hữu ích

Khách truy cập

423456 lượt truy cập

Hoạt động dạy và học

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông

Ngày đăng: 26/09/2012

 PHÒNG GD – ĐT QUẬN 3         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS COLETTE       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   03/KH-COLETTE

Quận 3, ngày 13 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

· Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính Phủ.V/v tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

· Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-GDĐT-HSSV ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”;

· Căn cứ Kế hoạch số 675/PGD&ĐT ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3 về kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013. Trên cơ sở tình hình thực tế của trường, trường THCS Colette triển khai kế hoạch thực hiện công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông tại  đơn vị  với nội dung cụ thể như sau:

 

I.    MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1.      Mục đích :

§      Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

§      Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dc pháp luật v trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông  tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn đơn vị.

 § Trang bị cho học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, giúp các em chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông ngày càng tốt hơn; từng bước xây dựng nếp sống “văn hóa giao thông” trong mỗi học sinh khi tham gia giao thông.

 

2.      Yêu cầu:

§      Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 445/KH-UBATGTQG; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX; Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

§      Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

 

II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

§      Căn cứ chủ đề trọng tâm Năm an toàn giao thông 2012 với nội dung Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; nhà trường thực hiện chủ đề : “Tập thể thầy, cô và học sinh trường THCS Colette hưởng ứng tích cực “Năm an toàn giao thông - 2012”:

- Tuyên truyền cho CB, GV, CNV phải chấp hành luật  An toàn giao thông, đây cũng là tiêu chí trong thi đua của nhà trường.          

- Ngay trong Lễ Khai giảng năm học 2012 - 2013 Trường triển khai tổ chức thực hiện lễ phát động thực hiện trật tự toàn giao thông tại đơn vị.

- Tập trung thực hiện lấy mốc thời gian của 09/2012 làm trọng điểm để phát động trong suốt năm học 2012 - 2013. BGH nhà trường tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần thực hiện Kế hoạch, các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm học 2012 - 2013 của trường, của Phòng GD&ĐT đề ra., Yêu cầu học sinh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy;

§      Song song đó, phát động “Năm an toàn giao thông 2012” trường kết hợp phát động “Thiết lập kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông. Đặc biệt chú ý nhắc nhở phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý chặt chẽ học sinh, trong đi lại; sinh hoạt hàng ngày để tránh tình trạng bị tai nạn giao thông.

 

1.   Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:

- Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, khi tham gia giao thông, biết tôn trọng và nhường nhịn, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác;

Tuyên truyền theo từng chủ đề “Quy tắc – Luật giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm

- Tuyên truyền vận động học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc phương tiện không có động cơ, triển khai tổ chức tạo thói quen cũng như ý thức chấp hành Luật giao thông cho các em học sinh;

- Tổ chức các hoạt động hội thi vẽ tranh về ATGT, thực hiện bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh biếm họa về trật tự ATGT trong khuôn viên trường và từng phòng học, bản tin phát thanh học đường….

- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên trong suốt năm học 2012- 2013.

2.   Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường:

 - Trường có kế hoạch phối hợp, ký kết hợp đồng liên tịch với công an, chính quyền địa phương; các lực lượng liên quan của địa phương nơi trường trú đóng để giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường. Luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự thông thoáng cho việc lưu thông của phụ huynh đưa đón được thuận lợi, nhằm giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường;

- Tiếp tục thực hiện băng rôn; khầu hiệu tuyên truyền trước cổng trường với các chủ đề: “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”;  ...

- BCH Đoàn, Đoàn Đội và Tổng phụ trách trường làm nòng cốt trong việc thành lập đội trật tự cổng trường giờ tan học.

- Lập rào chắn hướng học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về hai hướng, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường;

- Tổ chức hướng dẫn PHHS đậu xe có trật tự, nề nếp, không đậu xe và dừng xe hoặc tập trung quá đông trước cổng trường. Tổ chức và bố trí  lệch giờ ra về của các khối lớp - Đi bộ ra trước, đi xe đạp ra sau.

3.    Hoạt động giảng dạy trong nhà trường:

- Tích hợp, lồng ghép các nội dung về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD ở tất cả các khối lớp và thực hiện lồng ghép, thích hợp với nội dung giảng dạy giáo dục TTATGT trong hoạt động ngoài giờ lên lớp (theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT);

- Thực hiện các hoạt động ngoại khóa bộ môn GDCD: Giáo viên bộ môn Giáo dục công dân phối hợp với BCH Đoàn, Tổng phụ trách  mời Cảnh sát giao thông đến báo cáo ngoại khóa một buổi cho toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường (thực hiện 2 lần/năm học). Thời gian thực hiện trong suốt năm học .

4.   Công tác xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông:

- BGH trường đề ra những hình thức xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an thành phố; Quận) cung cấp thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như: yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của tháng, của học kỳ. Sau khi xử lý các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông  trường gửi văn bản báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kiên quyết không giữ xe cho bất cứ trường hợp nào đối với những học sinh đi xe gắn máy (nếu có).

III.       TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1.      Tổ chức thực hiện:

 

1.   Thành lập Ban TTATGT của trường (danh sách đính kèm); chủ động tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm mọi trường hợp học sinh khi chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đi học. Nghiêm cấm học sinh không cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép; kiểm điểm, hạ bậc hạnh kiểm những trường hợp học sinh vi phạm quy địnhCó biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm và triệt để tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông khi có danh sách do Công an và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 thông báo;

2.   Phối hợp tốt với chính quyền địa phương không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ đến trường và giờ tan học;

3.   BCH Công Đoàn, Đoàn TNCS nhà trường thường xuyên nhắc nhở CB-GV-NV học sinh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy và  phụ huynh trong việc đưa đón;

4.   BGH, Giám thị, Tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung nhắc nhở, giáo dục Luật giao thông cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần của năm học 2012 – 2013;

2. Thời gian thực hiện:

- Lập kế hoạch, tổ chức lễ phát động “Năm An toàn giao thông 2012” vào ngày khai giảng năm học;

- Đưa nội dung về giáo dục Luật giao thông vào các buổi chào cờ và các tiết tiết sinh hoạt chủ nhiệm;

-  Tuyên truyền đến PHHS trong ngày họp phụ huynh, vận động gia đình chấp hành nghiêm luật giao thông khi đưa con em đến trường trong lần họp CMHS đầu năm học;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện an toàn giao thông của trường và báo cáo sơ kết ATGT về Phòng Giáo dục – Đào tạo quận vào ngày 26/12/2012;

- Thực hiện nghiêm các đợt báo cáo sơ kết việc thực hiện Giáo dục trật tự ATGT vào  ngày 20/5/2012 và báo cáo tổng kết việc thực hiện “Năm An tòan Giao thông năm học 2012 – 3013 vào ngày 16/5/2013, gửi File báo cáo qua địa chỉ Email phonggiaoducquan3@yahoo.com.

1. Ban chỉ đạo TTATGT NĂM HỌC 2012-2013 :

  • Thầy Lê Kim Giang  – Hiệu trưởng
  • Cô Bùi Thị Đông      – Phó Hiệu trưởng

 2. Ban tổ chức thực hiện:

  • Ông Lê Ngọc Lân   – TT.  Tổ Văn phòng chức năng
  • Thầy Lê Công Luận – Phụ trách Ban Giám thị
  • Cô Cao Thúy Hồng – Tổng Phụ trách
  • Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy   – CT Công đoàn
  • Cô Lê Nguyễn Quỳnh Anh – Bí thư Chi đoàn
  • Các thầy cô GVCN – Các Giáo viên GDCD – Tổ trưởng chuyên môn

 

Ban giáo dục TTATGT yêu cầu các thành viên phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch nhà trường trong toàn học sinh, các Tồ nhóm để thực hiện nghiêm túc kế hoạch giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong suốt năm học 2012- 2013.

                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-       Phòng GD – ĐT Quận 3 (để báo cáo)          Bùi Thị Đông

-       Các thành viên trong Ban ATGT

-       Công Đoàn, Chi đoàn, Tổng phụ trách    

-       GVCN các lớp

-       GV bộ môn GDCD

-       Các Tổ trưởng các tổ bộ môn

-       Lưu                                                                Duyệt

    HIỆU TRƯỞNG

     Lê Kim Giang